ENQUÊTE

Algemeen

In deze enquête wordt u o.a. gevraagd naar uw mening over:
- groei van het aantal inwoners in Bornerbroek
- betaalbare huur- / starterswoningen
- inzet van stichting Dorpsbelangen
- gezamenlijke energie inkoop
- bestemming van gelden die zijn gedoneerd tbv Oekraïne
- een dubbelzijdig fietspad naast de Pastoor Ossestraat

Deze vragen kunt u beantwoorden in het 1e deel van de enquête

 

Mogelijke (her) locatie van sportvelden, sporthal en Brookshoes

In het 2e deel wordt u gevraagd naar uw mening over mogelijke (nieuwe) locaties van de sportvelden, de bouw van een sporthal (Bornerbroek heeft nu een sportzaal, dit houdt in maar 2 velden ipv 3 of meer), verplaatsing van het Brookshoes en invulling van de kerk wanneer deze in toekomst misschien aan de eredienst wordt onttrokken. 

Op de dorpsavond van 26 oktober 2022 is een presentatie gegeven over de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen die er zijn wanneer er een mogelijke herverdeling zou plaatsvinden van sportvelden, sportzaal, brookshoes en kerk.

Belangrijk detail: de kerk als gebouw alsmede het kerkhof zullen altijd blijven, welke invulling er ook aan wordt gegeven.

 

De presentatie gegeven tijdens de dorpsavond

Deze mogelijke herverdeling komt voort uit de dorpsvisie 2020-2030. Het zijn dus toekomstplannen. 
Daarom is het van zeer groot belang, dat ook jongeren (vanaf 12 jaar) deze enquête invullen, zij zijn straks de gebruikers van de accommodaties. 

De presentatie is als pdf te downloaden. 

Lees deze presentatie goed door voor u het deel van de enquête invult dat over maatschappelijk vastgoed gaat.

Hebt u alles goed doorgelezen? 
Er rijzen vast nog vragen, die kunt u altijd stellen via ons mailadres: dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com

LINKS naar de PDF en ENQUÊTE

klik HIER om de PRESENTATIE als pdf te downloaden

klik HIER om naar de ENQUÊTE te gaan

De enquête kan tot 31 december 2022 ingevuld worden.

Succes met invullen.