Kulturhus Bornerbroek

Kulturhus Bornerbroek

Het Kulturhus is de verbindende factor tussen veel verenigingen en stichtingen

Waar wij voor staan

Het Kulturhus fungeert als een paraplu, waaronder steeds meer activiteiten en organisaties een plekje vinden.
Dit is o.a. te zien onder het kopje organisaties.

De kulturhusorganisatie beschouwt zich als de uitvoerende tak van de Stichting Dorpsbelangen.

Onze 3 kernwaarden

Ontmoeten

Binnen het kulturhus zijn meerdere locaties waar ontmoeten mogelijk is, denk aan het Brookshoes, de Sportzaal, Het Dorpspark of Erve Peeze

Verbinden

Graag zijn we de verbindende factor tussen idee en uitvoering en waar mogelijk helpen we organisaties om ideeën en plannen te realiseren.

Leren

Het Kulturhus is een lerende organisatie, iedere dag komen er nog dingen bij die bij kunnen dragen aan een mooier en leefbaarder Bornerbroek.

Vrijwilligers

Het Kulturhus draait nagenoeg volledig op de vrijwillige inzet van vele dorpsgenoten en betrokkenen. Vele handen maken licht(er) werk. Daarom is er altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld fysiek, met innovatieve en nieuwe ideeën of met raad en daad!

Bestuur

Jan Nijhuis - Voorzitter

Laurens Tangena - Penningmeester

Angelique Wilmink - Secretaris

Willy Pigge

Bart Pigge 

Marinus Dreierink

de Kulturhus organisatie in beeld

Het Kulturhus bestaat inmiddels uit 12 eigen onderdelen en 1 groep die wordt ondersteund door het Kulturhus (Jong Nederland Bornerbroek).

Een aantal van deze onderdelen heeft vastgoed in haar bezit, de overige zijn groepen vrijwilligers die samen activiteiten verzorgen.