Het Brooksblad

Communicatie is het cement tussen de stenen van een gemeenschap. Zonder communicatie is er geen contact en dus ook geen betrokkenheid. Eén van de middelen waarop er binnen Bornerbroek gecommuniceerd wordt is het Brooksblad. Alle belangrijke informatie die de dorpsgenoten moeten weten, staat hierin vermeld.

Bornerbroeks nieuws

Er kan geen blad worden gemaakt zonder copij. Vanuit vele geledingen zijn mensen dan ook actief om informatie aan te dragen. Bijvoorbeeld over de kerkdiensten, over de sportverenigingen of over activiteiten die op stapel staan. Zo wordt ook de agenda gevuld. Uiteraard staan daar ook commerciële berichten tussen. Voor het plaatsen van advertenties e.d. worden kosten in rekening gebracht.

Fysieke bezorging

Hoewel alles steeds meer wordt gedigitaliseerd, vinden veel mensen het nog steeds prettig wanneer het Brooksblad weer in de bus valt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel oud-Bornerbroekers die niet meer in Bornerbroek wonen nog steeds een abonnement hierop hebben. Het blad wordt dan niet door bezorgers gebracht, maar via de post verzonden.

BROOKSBLAD ONTVANGEN

OP PAPIER

wilt u het Brooksblad op papier blijven ontvangen in 2024?

Maak dan € 15,- over naar bankrekening nummer NL 77 RABO 0108 4918 11 tnv Brooksblad (onderdeel van het Kulturhus).

VERGEET NIET UW NAAM EN ADRES TE VERMELDEN OP DE OVERBOEKING !

Dit staat namelijk niet automatisch op de overboeking.

VIA MAIL

Stuur een mailtje naar brooksbladbornerbroek@gmail.com en u krijgt iedere dinsdag middag het brooksblad in kleur als pdf in uw mailbox.

OP UW TELEFOON

Stuur een berichtje naar Petra Tangena op 06-51 37 05 12.

U komt op een verzendlijst (dus GEEN whatsapp groep) en ontvangt iedere dinsdagmiddag het brooksblad op uw telefoon.

Makkelijk en snel.

Adverteren en prijzen

Voor mededelingen met commerciële doeleinden worden kosten berekend. Deze ‘advertentiekosten’ bedragen:.

 

- dubbele pagina (= A4) €45,-
- 1/1 pagina (= A5) €25,-
- ½ pagina (= A6) €15,-
- ¼ pagina (= A7) € 8,-
- te koopjes voor particulieren (= Brookertje) € 3,-

 

Wij ontvangen graag de artikelen die geplaatst moeten worden in het Brooksblad uiterlijk dinsdag 12.00 uur
via e-mail brooksbladbornerbroek@gmail.com