Historische Kring

Historische Kring

ZONDER VERLEDEN GEEN HEDEN

Vanuit het verleden bouwen aan de toekomst

Historie

Wie goed om zich heen kijkt, ziet overal tastbare getuigen van cultuur en geschiedenis. Alles wat vorige generaties gebouwd, gemaakt of bedacht hebben verteld zijn eigen verhaal. Onder de noemer “cultureel erfgoed” vallen ontelbare objecten groot, klein, opvallend en verborgen.  Het schattingsregister van Twente van 1475 benoemd “Bi den Brooke” Bornerbroek. Sindsdien is veel bewaard gebleven zoals foto’s, bidprentjes, oude notulen van vergaderingen van verenigingen, bedrijven enz.. Het is overal verspreid en vaak in bezit van particulieren.  Tijdens de kerstmarkt in 2014 is het idee ontstaan voor het oprichten van een historische kring. Veel Bornerbroekers waren erg enthousiast over het idee. Een groep mensen heeft zich verenigd en dankzij een startsubsidie van de Gemeente Almelo de historische kring Bornerbroek op te richten. De groep stelt zich ten doel historisch materiaal te verzamelen, op te slaan, te rubriceren en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Wie zijn wij

De Historische Kring heeft inmiddels al veel wisselende samenstellingen gehad.
Er zitten nog mensen van het eerste uur in en er zijn nieuwkomers.
Momenteel bestaat de groep uit:

Miny Wigger
Anny Slot
Jan Oonk
Wim Arkink
Frank Dijkstra
Joop Scholten
Harry Sulmann

De Historische Kring heeft een eigen email adres: hk@kulturhusbornerbroek.nl 

 

Herdruk

EEN TWEEDE DRUK!!

De afgelopen weken zijn er nog veel aanvragen bij de Historische Kring binnen gekomen voor het verkrijgen van het boek:
BORNERBROEK TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG.

Dit heeft ons doen besluiten om de mogelijkheid te onderzoeken om alsnog een aantal boeken te laten drukken.
De doelstelling is om 100 boeken bij te drukken.

Nu is het wenselijk om te inventariseren wie nog een boek wil hebben. U kunt zich aanmelden op het emailadres van de Historische Kring Bornerbroek: hk@kulturhusbornerbroek.nl onder vermelding van uw: NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER EN HET AANTAL BOEKEN dat u wilt ontvangen.

De prijs van het boek is door de kleine oplage van de tweede druk duurder dan de eerste druk. Wij hebben ons uiterste best gedaan de prijs zo laag mogelijk te houden. Dit wordt 27,50 euro. De sluiting van de inschrijving is 15 januari 2023.

 

 

Bornerbroek in vroegere tijden

van boven naar beneden en van links naar rechts:

Café Centraal
Vege winkel
De fanfare

Zuivelstraat
Bernard Westerink, bijnaam Locht’n Beernd
ABTB

De winkel van Meijers Truike
Theresiahuis