ERVE PEEZE   -  BELEEFPUNT AAN DE DOORBRAAK

Onze kernwoorden zijn:
Recreëren - ontmoeten - genieten - overleggen - verbinden - bewegen - leren - beleven - vieren.

De volledig verbouwde boerderij is bij uitstek een prachtige locatie voor een vergadering of overleg. Hier kun je ongestoord spijkers met koppen slaan. De enige afleiding is de prachtige natuur met bijvoorbeeld de loslopende paarden die in de Doorbraak langswandelen.

Wilt u een klein intiem feestje geven? Ook dat kan. Tot maximaal 40 personen is dit mogelijk. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de natuur en de buren. Feesten tot in de kleine uurtjes is daarom niet mogelijk.

Er zijn al een aantal vaste gebruikers van de boerderij:

* De bijenvereniging heeft binnen een prachtige slingerruimte gemaakt en buiten een, in het landschap passend, bijen hotel.

* Twee keer per week worden er yoga lessen gegeven. Bij mooi weer kan dit ook zo maar gebeuren in de naastgelegen bongerd (boomgaard)

* De wielervereniging gebruikt de boerderij als start en eindpunt. Heerlijk na een lekkere fietstocht bijkomen met een koud pilsje buiten in de schaduw van de grote eik.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via deze website of bel met Petra Tangena 06-51370512.

Boerderij Peeze is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en het Kulturhus Bornerbroek.
Het is mede mogelijk gemaakt dankzij een Leadersubsdie van de Europese Unie.

 

ERVE PEEZE

Informatie- en Doecentrum Peeze

De Doorbraak is een 13 km lange, nieuw gegraven, beek tussen de Almelose Loolee en de Exosche Aa bij Ypelo. Aan de oevers van deze beek, op Wolbeslanden 5 in Bornerbroek, staat een oude boerderij, die tijdens de aanleg van de Doorbraak dienst heeft gedaan als informatiecentrum van waterschap Vechtstromen.

Veel Bornerbroekers kennen de boerderij nog als woning en kruidenierswinkeltje van de familie Peeze, met als bijnaam:  ’n Beelts. Deze bijnaam heeft te maken met de plek van de boerderij, een hoogte in het landschap, een belt. Op een kadasterkaart uit 1832 wordt de plaats al vermeld als ‘Op den belt’.

Na de opening van De Doorbraak, najaar 2016, verloor de boerderij haar functie en stond zij op de nominatie om gesloopt te worden. Zij wordt echter niet gesloopt, maar verbouwd en geschikt gemaakt voor nieuwe functies. Het informatiegedeelte krijgt een opknapbeurt en het voormalig woongedeelte wordt ontmanteld en ingericht voor de opslag van gereedschappen.

Dat balletje begon te rollen, tijdens de openingsceremonie van de Doorbraak toen de watergraaf, Stefan Kuks, de Bornerbroekse gemeenschap een ruimte toezegde, van waaruit gereedschappen t.b.v. groenonderhoud geleend kunnen worden. Groenonderhoud aan de recreatieve routes, onderhoud van de openbare ruimte, het dorpspark, de ecologische zones langs de Doorbraak, de begraafplaats, en …….

Een speciaal voor dat doel opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, het Kulturhus Bornerbroek, waterschap Vechtstromen, de gemeente Almelo en Landschap Overijssel, ging op zoek naar een geschikte locatie. Na de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 4-tal  locaties te hebben onderzocht, kwam uiteindelijk boerderij Peeze in beeld.

De boerderij blijft eigendom van het waterschap. Landschap Overijssel zorgt voor de inrichting van het gereedschapdepot en staat garant voor beheer en onderhoud. De omgeving van de boerderij is als typisch Twents boerenerf ingericht, compleet met hoogstamfruitboomgaard. Imkervereniging 't Iemenschoer heeft een honingslinger ruimte binnen en een bijenstal buiten. Verder kan er een terras worden ingericht, dat samen met de informatieruimte wordt geëxploiteerd door het Brookshoes in Bornerbroek. Het wordt een soort dependance, waar cursussen kunnen worden verzorgd, excursies en wandelingen kunnen starten, informatiebijeenkomsten en vergaderingen kunnen worden gehouden en zelfs een feestje of barbecue in het groen voor een klein gezelschap tot de mogelijkheden behoort.

Om al deze mooie plannen te verwezenlijken was extra geld nodig. Daarom heeft de werkgroep subsidie aangevraagd bij Leader, een Europees programma, waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland.

-----------------------------------------------------------------------

Het LEADER project  “Informatie- en Doecentrum Peeze” wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van o.a.:

    
EUROPESE UNIE

“Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”