Error: Expected response code 200, got 400 The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Body:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Kulturhus

Het Kulturhus Bornerbroek wordt gevormd door een achttal onderdelen.

Missie

Meerwaarde creëren uit gezamenlijke voorzieningen, programmering en beheer, waardoor het behoud van maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal in Bornerbroek langdurig gewaarborgd is.

Volg ons op FACEBOOK en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten die wij organiseren !

Bestuur Kulturhus
Willy Pigge voorzitter
Laurens Tangena penningmeester
Kris Pals secretaris
Bart Pigge  
Gerard ten Berge  
Maud ter Mors  
Sportzaal De Latei
Petra Tangena beheerder
Dorpscentrum ’t Brookshoes
Petra Tangena beheerder
Recreatieve Routes
Jan Bartels
Paul Kraesgenberg
Brooksblad en facebookpagina Bornerbroek
Truus Platenkamp brooksblad
Petra Tangena brooksblad
Sander van Tongeren facebook
Jan Heimerink facebook
Dorine Slaghekke facebook
Anny Spoolder facebook
Dorpspark
Gerard Slot coördinator
Herman Slot
Jan Heimerink
Activiteitencommissie
Roy Ramakers voorzitter
Petra Tangena secretaris
Clemens Ganzeboom penningmeester
Martin Oonk
Katja wigger
Karin Wes
Jeugdhonk Shake-it-Up
Willemien Bonthuis coördinator
Anita Slagers coördinator
Historische Kring  
Miny Wigger Anny Slot
Geert Kosters Jan Oonk
Gerrit Holtkamp Frank Dijkstra
Joop Scholten Tonny Oonk
Henny Kuiphuis Marianne Kuiphuis
   
   
   

 

Laatste foto's