RECHTSTREEKS NAAR HET BROOKSBLAD

Communicatie is het cement tussen de stenen van een gemeenschap. Zonder communicatie is er geen contact en dus ook geen betrokkenheid. Eén van de middelen waarop er binnen Bornerbroek gecommuniceerd wordt is het Brooksblad. Alle belangrijke informatie die de dorpsgenoten moeten weten, staat hierin vermeld.

Bornerbroeks nieuws

Er kan geen blad worden gemaakt zonder copij. Vanuit vele geledingen zijn mensen dan ook actief om informatie aan te dragen. Bijvoorbeeld over de kerkdiensten, over de sportverenigingen of over activiteiten die op stapel staan. Zo wordt ook de agenda gevuld. Uiteraard staan daar ook commerciële berichten tussen. Voor het plaatsen van advertenties e.d. worden kosten in rekening gebracht.

Fysieke bezorging

Hoewel alles steeds meer wordt gedigitaliseerd, vinden veel mensen het nog steeds prettig wanneer het Brooksblad weer in de bus valt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel oud-Bornerbroekers nog steeds een abonnement hierop hebben. Het blad wordt dan niet door bezorgers gebracht, maar via de post verzonden.